Tot dus verre heb ik, in samenwerking met professor Daniel O’Connor en dr Cameron Camp, een drietal studies gedaan naar de werking van Montessori activiteiten. Momenteel is het eerste pilot-project in Nederland in voorbereiding: gedragsconsulenten gaan familieleden leren de methodiek toe te passen met hun naaste met dementie in de intramurale zorg.

Allereerst wat betreft het effect van Montessori activiteiten op mensen met dementie. Een overzicht van de resultaten vind u hier. Er zijn over deze studie drie wetenschappelijke artikelen verschenen:

van der Ploeg ES, Eppingstall B, Camp CJ, Runci SJ, O’Connor DW. Personalized one-to-one intervention in agitated individuals with dementia: responders versus non-responders. J Gerontol Nurs. 2015 Mar;41(3):22-9. doi: 10.3928/00989134-20141008-01. Epub 2014 Oct 15.

van der Ploeg ES, O’Connor DW. Evaluation of personalised, one-to-one interaction using Montessori-type activities as a treatment of challenging behaviours in people with dementia: the study protocol of a crossover trial. BMC Geriatr. 2010 Jan 24;10:3. doi: 10.1186/1471-2318-10-3.

van der Ploeg ES, Eppingstall B, Camp CJ, Runci SJ, Taffe J, O’Connor DW. A randomized crossover trial to study the effect of personalized, one-to-one interaction using Montessori-based activities on agitation, affect, and engagement in nursing home residents with Dementia. Int Psychogeriatr. 2013 Apr;25(4):565-75. doi: 10.1017/S1041610212002128.

Vervolgens bestudeerden we de implementatie door vrijwilligers in de langdurige zorg. Een overzicht van de resultaten vindt u hier. Er zijn over deze studie twee wetenschappelijke artikelen verschenen:

van der Ploeg ES, Mbakile T, Genovesi S, O’Connor DW. The potential of volunteers to implement non-pharmacological interventions to reduce agitation associated with dementia in nursing home residents. Int Psychogeriatr. 2012 Nov;24(11):1790-7. doi: 10.1017/S1041610212000798.

Van der Ploeg ES, Walker H, O’Connor DW. The feasibility of volunteers facilitating personalized activities for nursing home residents with dementia and agitation. Geriatr Nurs. 2014 Mar-Apr;35(2):142-6. doi: 10.1016/j.gerinurse.2013.12.003.

Als laatste analyseer ik momenteel een databestand waarin we de effecten van Montessori activiteiten op mensen met dementie en hun mantelzorgers bekijken, wanneer de mantelzorgers de activiteiten met hun familielid met dementie uitvoeren. We verwachten een publicatie eind 2015. Een beknopt studie protocol is gepubliceerd:

van der Ploeg ES, Camp CJ, Eppingstall B, Runci SJ, O’Connor DW. The study protocol of a cluster-randomised controlled trial of family-mediated personalised activities for nursing home residents with dementia. BMC Geriatr. 2012 Jan 12;12:2. doi: 10.1186/1471-2318-12-2.

Andere publicaties waaraan ik heb meegewerkt, zijn:

-een publicatie over het formuleren van kwaliteitsindicatoren (wat is goede zorg?) voor thuiswonende kwetsbare ouderen: van der Ploeg E, Depla MF, Shekelle P, Rigter H, Mackenbach JP. Developing quality indicators for general practice care for vulnerable elders; transfer from US to The Netherlands. Qual Saf Health Care. 2008 Aug;17(4):291-5. doi: 10.1136/qshc.2007.023226.

-een publicatie over zorgbehoeftes van mensen met en zonder dementie in het verzorgingshuis: van der Ploeg ES, Bax D, Boorsma M, Nijpels G, van Hout HP. A cross-sectional study to compare care needs of individuals with and without dementia in residential homes in the Netherlands. BMC Geriatr. 2013 May 24;13:51. doi: 10.1186/1471-2318-13-51.

-twee publicaties met betrekking tot het meten van het effect van (lavendel) aromatherapie op geagiteerd gedrag bij mensen met dementie. De lavendel bleek geen effect op gedrag en emotie te hebben bij deze doelgroep:

van der Ploeg ES, Eppingstall B, O’Connor DW. The study protocol of a blinded randomised-controlled cross-over trial of lavender oil as a treatment of behavioural symptoms in dementia. BMC Geriatr. 2010 Jul 22;10:49. doi: 10.1186/1471-2318-10-49.

O’Connor DW, Eppingstall B, Taffe J, van der Ploeg ES. A randomized, controlled cross-over trial of dermally-applied lavender (Lavandula angustifolia) oil as a treatment of agitated behaviour in dementia. BMC Complement Altern Med. 2013 Nov 13;13:315. doi: 10.1186/1472-6882-13-315.

-twee literatuur overzichten:

Eén met betrekking tot het effect van geheugentraining bij mensen met dementie: Creighton AS, van der Ploeg ES, O’Connor DW. A literature review of spaced-retrieval interventions: a direct memory intervention for people with dementia. Int Psychogeriatr. 2013 Nov;25(11):1743-63. doi: 10.1017/S1041610213001233.

En één met betrekking tot licht-interventies bij mensen met dementie en slaapproblemen: van der Ploeg ES, O’Connor DW. Methodological challenges in studies of bright light therapy to treat sleep disorders in nursing home residents with dementia. Psychiatry Clin Neurosci. 2014 Apr 16. doi: 10.1111/pcn.12192.

-En een artikel met betrekking tot zorg voor allochtonen met dementie: Runci SJ, Eppingstall BJ, van der Ploeg ES, O’Connor DW. Comparison of family satisfaction in Australian ethno-specific and mainstream aged care facilities. J Gerontol Nurs. 2014 Apr;40(4):54-63. doi: 10.3928/00989134-20131219-01.

Momenteel schrijf ik aan een tiental publicaties (mee): voor de meest recente ontwikkelingen bekijk ook PubMed, Researchgate of mijn LinkedIn pagina.