Het medisch dossier: Meneer Zuidhuis is achter in de 80. Hij is geboren en getogen in Australië en woont sinds drie jaar in de instelling. Hij heeft een diagnose van de ziekte van Alzheimer alsook artrose, gezichtsbeperkingen en een verhoogd risico op vallen. Hij staat bekend om zijn aggresieve buien: ijsberen, andermans kamer betreden, meubels verschuiven, slaan, schoppen,  duwen (met name tijdens verpleegkundige interventies) en schreeuwen.

De persoon: Zijn dochter vertelt me dat hij motormonteur was. Ook in zijn vrije tijd repareerde hij motoren. Hij was een creatieve man. Hij speelde in een band en hield met name van Schotse muziek. Hij hield erg van Australian rules football. Hij had altijd honden gehad. Tot ieders verbazing volgde hij  een massagecursus. Hij kwam uit een grote familie en was een moederskindje. Tijdens zijn tienerjaren haalde hij flink kattekwaad uit.

Afbeelding11

Verklaring onbegrepen gedrag: Als je aan meneer Zuidhuis vroeg wat hij aan het doen was als hij stoelen door de kamer sleepte en op de tafel zette, dan bleek dat hij zijn werkplaats aan het klaar maken was.

De activiteiten: Van de 10 voorbereidde activiteiten heb ik er vier gedaan. Door een boek met hondenfoto’s bladeren was tot drie keer toe een succes. Ik deed3twee keer een handmassage, maar dat lijkt hem de tweede keer pijn te doen (broze huid), dus daar heb ik het bij gelaten. Hij was een echte familieman, maar (of misschien juist daarom) hij wilde geen familiefoto’s met me bekijken. Tijdens alle vier de Montessori bezoekjes keken we naar foto’s van motoren. De laatste keer gaf hij vrijwillig (en gratis) advies over welke motor ik het beste kon aanschaffen.

Het resultaat: Hieronder ziet u de gemiddelde agitatie-scores van de groep (links) en van meneer Zuidhuis (rechts). In het blauw de scores voor (Before), tijdens (During) en na (After) de Montessori activiteiten; in geel tijdens de ‘gewone’ bezoekjes (gedetailleerde uitleg vindt u bij de groepsresultaten).

Agitatie groepAgitatie ZuidhuisMr Zuidhuis had een lagere agitatie-score voor aanvang van de bezoekjes en activiteiten. U ziet bij hem een reductie tot rond de 10 gedurende de gewone bezoekjes. Tijdens deze bezoekjes stond hij toch regelmatig op om ‘iets’ te gaan doen. U ziet een veel grotere afname tijdens de Montessori activiteiten: een score onder de 2. Gedurende de vier Montessori sessies is hij slechts één keer opgestaan. Tevens ziet u dat hij wat na-effect van de Montesorri interventie heeft: ongeveer 3 punten lager dan voor de interventie. Na de gewone bezoekjes werd hij juist actiever: wat een negatief bij-effect of toeval kan zijn.

Engagement groepBetrokkenheid ZuidhuisQua participatie ziet u ook grote verschillen: boven de groepsresultaten, onder die van meneer. Meneer Zuidhuis was ook zonder onderzoeker redelijk in staat actief en passief te interacteren met zijn omgeving (hij hield nogal van praten). Maar u ziet dat zowel tijdens de bezoekjes als tijdens de Montessori interventie het donkergroen (actief deelnemen) de overhand neemt. De reden dat de Montessori sessies niet geheel donkergroen zijn is dat hij zo actief had deelgenomen, dat hij na 25 min. erg moe was en vaak de ogen sloot. Hij was weinig actief na de Montessori interventie, omdat hij vaak een dutje deed om bij te komen van de stimulatie.