Waarom werkt dit?

Als u ervaring met mensen met dementie heeft, zult u goed weten welke functies ze verliezen: het zich bewust herinneren van feiten en gebeurtenissen (“wanneer gaan we lunchen?” direct ná de lunch); het zich herinneren van namen van personen en objecten; het uitvoeren van complexe taken volgens een bepaalde procedure, en; abstract denken. Dit zijn allemaal functies van het declaratief óf expliciet geheugen. Dit is grotendeels aangetast bij dementie.

Echter, er bestaat ook een niet-declaratief óf impliciet geheugen. Dit werkt met gewoontes en motorisch leren, inclusief spiergeheugen. In Australië gaf ik vaak het voorbeeld dat als ik 80+ en dement ben en je vraagt me hoe je ook alweer moet fietsen, ik je een antwoord verschuldigd moet blijven. Echter, als je me een fiets aanreikt, is de kans groot dat ik opstap en wegfiets.