De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, met name in de ouderenpopulatie. Informatie over o.a. vasculaire dementie, gemengde dementie en andere vormen van dementie kunt u vinden op de site van Alzheimer Nederland. Ik geef  hier een beknopte uitleg over de ziekte van Alzheimer. alzheimer hersenen

Afbeeldingen zeggen soms meer dan woorden. Hierboven zijn scans en doorsnedes van een stel hersenen afgebeeld. Aan de linkerkant zie je steeds het brein van een gezond persoon, aan de rechterkant van iemand met vergevorderde Alzheimer. Het ‘rechterbrein’ is niet alleen kleiner, maar op dat kleinere oppervlak zijn ook nog eens meer leegtes te zien. Je kunt je voorstellen dat er sprake is van grote afname van het aantal hersencellen en ook van de communicatie tussen de verschillende cellen. Aan de linkerkant ziet u scans van hersenactiviteit. De ernst van de hersenproblematiek loopt weer op van links naar rechts: een gezond brein, een brein met milde geheugenproblematiek en een brein met de ziekte van Alzheimer. Hoe kleurrijker, hoe meer activiteit in de hersenen. Zwart betekent afwezigheid van activiteit. De verschrompeling van het brein en de bijbehorende afname in hersenomvang en activiteit leiden onvermijdelijk tot de voor Alzheimer zo kenmerkende problemen met geheugen, concentratie, emotie en gedrag.

Alzheimer komt meestal voor boven de leeftijd van 65 en komt vaker voor naarmate de leeftijd stijgt. Helaas kan de ziekte ook al eerder toeslaan, dat spreken we van “jongdementerenden”. Dit presenteert zich met een geheel eigen dynamiek en problematiek: niet alleen omdat deze mensen vaak nog een baan en (jong) gezin hebben, maar ook omdat het ziekteverloop anders is.

Cameron Camp pleit voor spreken over het “syndroom van Alzheimer” in plaats van de “ziekte van …”. Hij zou het graag benaderen zoals we ook het syndroom van Down benaderen, dus door mensen midden in de maatschappij te laten staan en functioneren en ons te focussen op de mogelijkheden in plaats van op de beperkingen en de “onvermijdelijke” achteruitgang.